gcgc黄金城概况
当前位置: 首页 » gcgc黄金城概况 » 历任书记
历任书记

 

历任书记一览
 任职时间
刘明哲
 1949 — 1950
 1950.05 — 1950.10
丁浩川
 1950.10 — 1953
李开鼎
 1954 — 1955
 1956 — 1956.12
何锡麟
 1956 — 1957
刘墉如
 1957 — 1964
程今吾
 1964 — 1975
 1975 — 1977.10 任代理书记
 1977.10 — 1980.10
聂菊荪
 1980.10 — 1983.10
陈静波
 1983.10 — 1985.12
方福康
 1985.12 — 1989.04
周之良
 1990.08 — 1996.09
袁贵仁
 1996.10 — 2000.02
陈文博
 2000.02 — 2005.06
刘川生
 2005.06 — 2016.12
程建平
 2016.12 — 至今


© 版权所有 gcgc黄金城  地址:北京市新街口外大街19号  邮编:100875  京ICP备05066832号-1   京公网安备110402430002号  电话查号台:010-58806183  后勤服务热线:010-58801111 Site designed by MONOKEROS